Terveydenhuoltolääkärit ry vuosikokous 29.9.2020 klo 17:00

29.9.2020 klo 17:00

Vuosikokous etäyhteyksillä 29.9. Teams- linkki ja asialista alla

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

<https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NmI3NWQzMzMtZGEyMi00YTk2LWFlYmUtNDZlMzE3Mjc4ZGRk%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%2232babfd7-a600-4c52-a541223deca0305b%22%2c%22Oid%22%3a%2269e31c6f-c666-47e9-a282-6bba21f08a23%22%7d>


_______

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_NmI3NWQzMzMtZGEyMi00YTk2LWFlYmUtNDZlMzE3Mjc4ZGRk%40thread.v2%2F0context%3D%257B%2522Tid%2522%3A%252232babfd7-a600-4c52-a541223deca0305b%2522%2C%2522Oid%2522%3A%252269e31c6f-c666-47e9-a282-6bba21f08a23%2522%257D&type=meetupjoin&deeplinkId=a7600430-9a72-48c5-a4cd-2fa0a129d7f8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Kokouksen asialista

1. Kokouksen puheenjohtajan ja khden pöytäkirjan tarkastajan valinta

2. Vuosikertomus 2019, tilit ja tilintarkastajien lausunto

3. Tilinpäätksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

4. Määrätään vuosimaksun suuruus

5. Toimintasuunnitelma 2020

6. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta

8. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinta

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

_______________________________________________________________________