Tilastotietoa

Tilastotietoa terveydenhuollon erikoislääkäreistä

Taulukko 1. Terveydenhuollon erikoislääkärit erityisvastuualueen mukaan.

Tiedot perustuvat 1.1.2014 tilanteeseen.

Miehet

Naiset

Yhteensä

HYKS erva-alue 17 24 41
TYKS erva-alue 4 14 18
TAYS erva-alue 5 3 8
KYS erva-alue 1 0 1
OYS erva-alue 3 5 8

Yhteensä

30

46

76

 

Taulukko 2. Terveydenhuollon erikoislääkärit ikäryhmittäin.

Tiedot perustuvat 1.1.2014 tilanteeseen.

 

Miehet Naiset Yhteensä
alle 30 v. 0 0 0
30-34 v. 0 1 1
35-39 v. 1 4 5
40-44 v. 3 4 7
45-49 v. 5 15 20
50-54 v. 5 6 11
55-59 v. 10 11 21
60-64 v. 6 5 11
Yhteensä 30 46 76

 

 

Lähde: Lääkäriliiton lääkärilaskuri 20.5.2014


Taulukko 3. Terveydenhuollon erikoislääkärit virkanimikkeen ja työskentelysektorin mukaan. Tiedot perustuvat maaliskuun 2004 tilanteeseen.

 

  Opetus ja tutkimus Muut tehtävät Terveyskeskus Yksityisvastaanotto Sairaala Työterveyshuolto Ei työssä/tietoa Yht.
Ylilääkäri, johtava lääkäri ym. 1 3 4 0 2 1 0 11
Tutkija 6 0 0 0 0 0 0 6
Yksityislääkäri 0 0 0 6 0 0 0 6
Terveyskeskuslääkäri 0 0 4 0 0 0 0 4
Professori 4 0 0 0 0 0 0 4
Apulaisylilääkäri 1 2 0 0 0 0 0 3
Erikois- tai osastonlääkäri 0 0 0 0 2 0 0 2
Opettaja 2 0 0 0 0 0 0 2
Erikoistuva lääkäri 0 0 0 0 1 0 0 1
Työterveyslääkäri 0 0 0 0 0 1 0 1
Assistentti 1 0 0 0 0 0 0 1
Muu työ 0 9 0 0 0 0 0 9
Ei työssä/tietoa 0 0 0 0 0 0 5 5
Yhteensä 15 14 8 6 5 2 5 55

 

Lähde: Lääkäriliiton lääkärilaskuri 6.2.2006

 

Päivitetty 20.5.2014