Erikoislääkärikoulutus

Terveydenhuollon erikoislääkäritutkinto

 

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutus on viiden vuoden pituinen. Siihen sisältyy 9 kk terveyskeskuspalvelua, 1 vuosi 3 kk runkokoulutusta ja 3 vuotta eriytyvää koulutusta. Teoreettista kurssimuotoista koulutusta on 220 tuntia seuraavista aihepiireistä:

  • väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi
  • ehkäisevä terveydenhuolto
  • terveyspolitiikka ja palvelujärjestelmä
  • hallinto ja johtaminen sekä
  • oman työn hallinta ja kehittäminen

 

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt eri kaupungeissa

(L = Lääkärit, H = Hammaslääkärit)

HKI - Minna Kaila (L, H)

 

minna.kaila(at)helsinki.fi

TRE - Seppo Nikkari (L) seppo.nikkari(at)uta.fi

KUO - Liisa Suominen (H), Simo Kokko (L) (at)kuh.fi

OULU - Jorma Virtanen (H), Jouni Jaakkola (L) 

 

jouni.jaakkola(at)oulu.fi

TKU - Satu Lahti (H), Päivi Rautava (L)

 

Tietoja erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä ja tutkintovaatimuksista:

Päivitetty 28.9.2018 /TV