Erikoislääkärikoulutus

Terveydenhuollon erikoislääkäritutkinto

 

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutus on viiden vuoden pituinen. Siihen sisältyy 9 kk terveyskeskuspalvelua, 1 vuosi 3 kk runkokoulutusta ja 3 vuotta eriytyvää koulutusta. Teoreettista kurssimuotoista koulutusta on 220 tuntia seuraavista aihepiireistä:

  • väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi
  • ehkäisevä terveydenhuolto
  • terveyspolitiikka ja palvelujärjestelmä
  • hallinto ja johtaminen sekä
  • oman työn hallinta ja kehittäminen

 

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt eri kaupungeissa

(L = Lääkärit, H = Hammaslääkärit)

HKI - Kristiina Patja (L, H)

 

kristiina.patja(at)helsinki.fi

TRE - Seppo Nikkari (L) seppo.nikkari(at)tuni.fi 

Tampereella voi lisäksi erikoistua terveydenhuollon erikoishammaalääkäriksi, vaikka peruskoulutusta ei siellä olekaan. Vastuuhenkilö Anna Maria Heikkinen, sähköpostiosoite annamaria.heikkine (at) tuni.fi.

KUO - Liisa Suominen (H), Simo Kokko (L) (at) fimnet.fi

OULU - Miia Turpeinen (L), marja-liisa.laitala (H) (at)oulu.fi

TKU - Satu Lahti (H), Päivi Rautava (L) (at)utu.fi

Tietoja erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä ja tutkintovaatimuksista:

       Turun yliopisto

 

Päivitetty 27.4.2023/ML