Erikoisalaesittely

Terveydenhuollon erikoisala

 

Terveydenhuollon erikoisalan (Public Health Medicine, Socialmedicin) kohteena on väestön terveys ja sen edistäminen. Ala hankkii tietoja väestön terveyteen vaikuttavista tekijöistä, keinoista vaikuttaa näihin tekijöihin ja keinojen vaikuttavuudesta. Tietoja sovelletaan erilaisin toimenpitein yhteiskunnan eri aloilla. Tutkimustietoa hyödynnetään muun muassa

  • väestön terveyden ja terveyspalvelujen tarpeen arviointiin
  • terveydenhuollon suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin
  • terveyden edistämiseen ja suojeluun sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tärkeimmät toiminta-alueet ovat terveydenhuollon tutkimus, hallinto ja johtaminen sekä kansanterveystyö, ja sen osana ympäristöterveydenhuolto.

 

>> Lisätietoja terveydenhuoltoon erikoistumisesta

 


 

Terveydenhuolto - pieni mutta kasvava lääketieteen erikoisala (pdf)
Suomen Lääkärilehti 1999;54(29):3577-3580

 

Päivitetty 17.8.2011 /PA