Terveydenhuoltolääkärit ry

 

 

Terveydenhuoltolääkärit ry on terveydenhuollon erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien sekä alalle erikoistuvien yhdistys. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista sekä osallistuu erikoistumiskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä yliopistojen kanssa. Se pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestämisessä sekä muussa toiminnassa muiden terveydenhuoltoalan toimijoiden, kuten yhdistysten, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

 

Terveydenhuoltolääkärit ry:n jäsenenä voi olla terveydenhuollon erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri tai muu terveydenhuollosta kiinnostunut lääkäri. Mikäli haluat yhdistyksen jäseneksi, lähetä vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen puheenjohtajalle.

 

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja Vesa Jormanainen, vesa.jormanainen(at)hotmail.com


Päivitetty 8/2021