Terveydenhuollon erikoislääkäritutkinto- esittelyvideo

15.3.2021

Turun yliopisto on toteuttanut terveydenhuollon erikoislääkärin tutkintoa esittelevän videon, tutustu!

Turun yliopisto tarjoaa lääkäreille ammatillista jatkokoulutusta muun muassa terveydenhuollon erikoislääkärikoulutuksen muodossa. Koulutus antaa valmiuksia terveydenhuoltojärjestelmän ymmärtämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Johtamisopinnot, teoriakoulutus ja käytännön työ muodostavat kokonaisuuden, jota voi toteuttaa ja suunnata omien kiinnostusten mukaan. Koulutuksen voi suorittaa esimerkiksi terveyskeskuksessa, tutkimuslaitoksessa, osastonlääkärinä tai muissa johtamistyötä vaativissa töissä. Terveydenhuollon koulutusohjelma on tarjolla sekä lääkäreille että hammaslääkäreille. Haku erikoistumiskoulutuksiin tapahtuu syksyisin Opintopolussa.

https://seafile.utu.fi/d/2c6cba9cc8ac46a789ff/files/?p=%2FTH-erikoislaakari.mp4

https://seafile.utu.fi/d/2c6cba9cc8ac46a789ff/