EU hakee terveyspolitiikan hallintovirkamiehiä. Haku umpeutuu tiistaina 22.6.

17.6.2021

Kuten EU:ssa normaalisti, haku järjestetään kilpailuna, jonka läpäisseet pääsevät varallaololistalle. Listalla oleville ehdotetaan työtehtävää sellaisen avautuessa. Terveysohjelman rahoituksen kymmenkertaistuttua, tehtävät varmasti aukeavat nopeasti.

 

Terveysalan kilpailuja järjestetään vain kerran vuosikymmenessä, joten odottamaan ei kannata jäädä. Itse osallistuin kilpailuun 1998 ja aloitin komissiossa 2001, jossa vierähtikin 17 vuotta.

 

Työ komissiossa on erinomaisen kiinnostavaa ja palkitsevaa. Se on ainutlaatuinen kansainvälinen tehtävä, jossa pääsee vaikuttamaan Euroopan kehitykseen ja oppii jäsenmaiden ihmisistä ja toiminnasta.

 

Kilpailuja on kolme, josta ensimmäinen koskee terveyspolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Toinen hakee elintarviketurvallisuuden politiikan ja lainsäädännön virkamiehiä ja kolmas elintarviketurvallisuuden auditoreja. Seuraavassa keskitytään terveyspolitiikan kilpailuun.

 

Listalle pääsy ei ole helppoa, koska niille otetaan kourallinen ihmisiä. Terveyspolitiikan listalle otettaan vain 41 kilpailun läpäissyttä hakijaa koko EU:sta. Maakohtaisia kiintiöitä ei ole, parhaat pärjäävät.

 

Komissiossa tehtävänä on EU:n politiikkojen kehittäminen ja seuranta terveyden alalla ja näiden politiikkojen edistäminen.

 

Terveysalalla komission virkamiehet muun muassa voivat vaikuttaa politiikan ja lainsäädännön keinoin vakavien sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, Euroopan lääkepolitiikkaan, EU:n valmiuksiin toimia terveyskriiseissä tai terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuuteen. Komission virkamiehenä voi olla luomassa eurooppalaista terveysdata-avaruutta sekä sitä tukevaa teknistä infrastruktuuria, joka mahdollistaa terveystietojen käytön rajojen yli tutkimus- ja päätöksentekotarkoituksia varten.

 

Tehtäviin kuuluu toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön valmistelu ja laatiminen, voimassa olevan lainsäädännön soveltaminen. Mielenkiintoista on osallistua sidosryhmien ja jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Komission virkamiehet käyvät myös paljon neuvotteluja komission työryhmissä, EU:n toimielimissä ja kansainvälisissä järjestöissä. Yksi tehtävä voi olla EU:n virastojen, kuten Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC sekä Euroopan lääkeviraston EMA, antamien tieteellisten neuvojen seuranta ja hyödyntäminen.

 

Työ tapahtuu lähinnä terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa (DG SANTE) Brysselissä tai Luxemburgissa.

 

Voit hakea, jos sinulla on vähintään kahden EU:n virallisen kielen taito. Englanti on välttämätön ja suomi kelpaa toiseksi. 

 

Lisäksi tarvitset soveltuvan vähintään nelivuotisen yliopistotutkinnon ja sen jälkeen hankitun vähintään kuuden vuoden työkokemuksen. Sopivia aloja ovat esimerkiksi lääketiede ja terveystieteet, terveydenhuoltojärjestelmät, digitaalinen terveydenhuolto, terveystietojen hallinta, yhteiskunta-, oikeus- tai taloustiede. Vaihtoehtoisesti vähintään kolmivuotinen yliopistotason opintoja vastaava koulutus ja sen jälkeen vähintään seitsemän vuoden työkokemus.

 

Kilpailun järjestää Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO). Katso tarkemmin https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/8534/description_en.

 

Voit myös kysyä lisätietoja suoraan minulta sähköpostitse. Tarvittaessa järjestän videoitse keskustelutilaisuuden kilpailuun osallistumisesta perjantaina 8.6. klo 17:30-18:30.

 

Tapani Piha

tapani@pihanet.net  

https://www.linkedin.com/in/pihatap/

 

Lääkärilehti:

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakari-eu-n-aitiopaikalla-tapani-piha/