Ehdota Terveydenhuoltopalkinnon saajaa!

15.9.2021

Terveydenhuoltopalkinnon saaja julkistetaan Terveydenhuoltopäivillä joulukuussa. Ehdota seuraavaa palkinnonsaajaa 17.10.2021 mennessä!

Terveydenhuoltolääkärit ry jakaa joka toinen vuosi Terveydenhuoltopalkinnon toimijalle tai henkilölle, joka täyttää seuraavat edellytykset:

• toimija tai henkilö on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon kehitystä Suomessa

• toiminta on ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä

• aikaansaadut muutokset ovat luonteeltaan pitkäkestoisia

Palkinnon saaja voi siten olla yhdistys, yritys, julkinen toimija, työryhmä tai henkilö. Luonteenomaista jakoperusteille on pyrkimys palkita toimijoita tai henkilöitä, joiden aikaansaamat muutokset ovat merkityksellisiä ja pitkäkestoisia lyhyen aikavälin toiminnan sijaan. Palkinnon sisältönä on kunniakirja ja grafiikanlehti, jonka lisäksi palkinnosta ja sen saajasta tiedotetaan laajalti. Ensimmäinen Terveydenhuoltopalkinto jaettiin professori Jussi Huttuselle vuonna 2011, toinen professori Martti Kekomäelle vuonna 2013 ja kolmas professori Marjukka Mäkelälle vuonna 2015 sekä neljäs dosentti Ilkka Kunnamolle vuonna 2017. Viides palkinto jaettiin marraskuussa 2019 professori emeritus Hannu Hausenille. Nyt pyydämme esityksiä Terveydenhuolto-palkinnon saajaksi vuonna 2021. Pyydämme perusteltuja esityksiä sunnuntaihin 17.10.2021 mennessä sähköpostitse, osoitteeseen maria.loven@helsinki.fi Palkinnon saaja julkistetaan Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä joulukuussa 2021.

 

Terveydenhuoltolääkärit ry:n hallitus